Prawidłowa wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna domu jednorodzinnego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego, użyteczności publicznej to:

napływ powietrza świeżego w górnej części otworu okiennego, tak aby powietrze odpowiednio się mieszało z powietrzem unoszącym się nad grzejnikiem i abyśmy nie odczuwali chłodu przy oknie. Napływ następuje np. poprzez nawietrzaki okienne. Napływ powietrza do domu stosujemy w pomieszczeniach typu pokój dzienny, sypialnie, kuchnia, (garaż odrębnie). Nawietrzaki są potrzebne ponieważ regulują napływ powietrza w zależności od wiatru (ciśnienia powietrza) – nawietrzaki ciśnieniowe lub w zależności od wilgotności powietrza – nawietrzaki higrosterowane. Tym samym nawietrzaki zapobiegają „przewianiu” zimnym powietrzem naszego domu, czyli oszczędzają energie cieplną, a jednocześnie zapewniają niezbędną ilość powietrza do wentylacji naszego domu. Latem, np. w trakcie upałów, wentylacja następuje poprzez otwarcie lub uchylenie okien.

wyciąg powietrza zużytego kratkami wentylacyjnymi pod sufitem lub w suficie, kanałami wentylacyjnymi wyprowadzającymi powietrze ponad dach budynku. Kanały wentylacyjne powinny być umieszczone w wewnętrznych ścianach domu (jak najbardziej centralnej części domu). Wyciąg powietrza następuje naturalnie, przy odpowiednio długich, równych wewnątrz i szczelnych pionowych kanałach wentylacyjnych. Kratki wentylacyjne wyciągowe stosujemy w łazienkach, WC, pom. gospodarczym, spiżarni, kuchni, garderobie, suszarni.

ważna też jest możliwość przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami (np. od pokoju, poprzez korytarz, do łazienki) . Zwykle stosuje się szczelinę pod drzwiami ok. 1 cm, zaś dla pomieszczeń typu łazienka, WC, pom. gospodarcze stosujemy kratki wentylacyjne lub podcięcia skrzydła drzwi. Zamontowanie tulei wentylacyjnych w drzwiach nie spełnia swojej roli i nie spełnia przepisów, ponieważ nie zapewnia wystarczającego przepływu powietrza (za mała powierzchnia otworów, najczęściej informują też o tym w katalogach producenci drzwi ale drobnym drukiem).

Wymogi związane z wentylacją określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do ustawy Prawo budowlane oraz polskie normy.

loading