Projekt konstrukcji stalowej łącznika nadziemnego zakładu produkcyjnego w Markach

Konstrukcja stalowa łącznika została oparta na belkach sprężonych i stropie budynku. Ze względu na rozpiętość łącznika ok. 15m pomiędzy podporami, istotnym zagadnieniem było ograniczenie ugięć ze względu na przeszklenie ścian. 
loading